آخرین مقالات

تفاوت ثبت شرکت و جواز کسب چیست؟
150 150 ثبت آرژانتین
ثبت شرکت ارز دیجیتال چگونه است؟
150 150 ثبت آرژانتین
ثبت شرکت انرژی
150 150 ثبت آرژانتین

  ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله قصد داریم به توضیح ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم . لطفاً تا انتها با ما همراه باشید .همانگونه که اطلاع دارید ، شرکت ها پس از ثبت میتوانند در صورت نیاز هر یک از اطلاعات خود را تغییر دهند .
برای مثال : تغییر آدرس – تغییر شرکا یا سهم الشرکه – تغییر حق امضاء – تغییر سرمایه اولیه – تغییر مدیران – تغییر نام شرکت – تغییر موضوع فعالیت – تغییر نوع شرکت و … .

 

 

اگر وقت یا حوصله کافی برای خواندن مقاله را ندارید.لطفا پادکست زیر را گوش دهید.

 

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکتهایی است که در قانون تجارت نام برده شده است . این نو ع شرکتها عموماً بین اعضای خانواده ها تشکیل میشود به بیان دیگر عموماً شرکاء در این نوع شرکت نسبت فامیلی دارند . به سهم هر یک از شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه گفته می شود . میزان مسئولیت هر یک از شرکاء نیز تا اندازه ی سهم الشرکه شخص در شرکت می باشد .
اعضای شرکت با مسئولیت محدود میتوانند اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند . حداقل تعداد اعضا در این نوع شرک 2 نفر میباشد و حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت 1/000/000 ریال می باشد .

انواع تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

وقتی شرکت به ثبت رسیده به دلایل مختلفی ممکن است نیاز به ایجاد تغییراتی در ساختار شرکت انجام پذیرد . این تغییرات عموماً شامل : تغییر نام – تغییر موضوع – تغییر حق امضا – تغییر سرمایه ی ثبتی – تغییر اعضاء – تغییر مدیران – تغییر آدرس – انحلال و … میباشد که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده خواهیم پرداخت .

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

ممکن است پس از ثبت شرکت نیاز به تغییر نام شرکت شود برای مثال ممکن است حوزه فعالیت شرکت تغییر نماید و نیاز به تغییر نام شرکت جهت معرف موضوع بودن باشد، در چنین شرایطی باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود تنظیم و به امضای شرکا برسد و سپس به اداره ی ثبت شرکتها ارسال گردد . اداره ی ثبت در صورت غیر تکراری بودن نام درخواستی با تغییر نام شرکت موافقت و پس از آن باید نسبت به انتشار آگهی تغییر نام در روزنامه رسمی اقدام نمایید .

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود


پس از گذشت مدتی از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ممکن است موسسین به این نتیجه برسند که باید موضوعی را به حوزه فعالیت شرکت اضافه نمایند و یا به‌طور کلی موضوع فعالیت شرکت را تغییر دهند ، در چنین شرایطی نیز باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود تنظیم و به امضاء شرکا برسد و سپس برای اداره ی ثبت شرکها ارسال گردد.
پس از تایید اداره ی ثبت باید نسبت به درج آگهی روزنامه رسمی اقدام نمایید .

نکته : پیش از تنظیم صورتجلسه ی تغییر موضوع دقت نمایید که موضوع جدید مستلزم داشتن مجوز است یا خیر . در صورت مجوزی بودن موضوع جدید باید ابتدا نسبت به دریافت مجوز از ارگان مربوطه اقدام و سپس به همراه صورتجلسه تغییر موضوع به اداره ثبت ارسال نمایید و در صورتی که موضوع جدید نیاز به دریافت مجوز نداشته باشد صرفاً ارسال صورتجلسه تغییرات کافی است .

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

یکی دیگر از انواع تغییر در شرکت با مسئولیت محدود تغییر آدرس یا همان تغییر نشانی است . بنا به دلایل مختلفی ممکن است شرکت شما تغییر مکان داده یا کلاً به شهر دیگری منتقل شود در چنین شرایطی نیز باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه تغییر آدرس شرکت تنظیم و به امضا شرکا برسد . سپس به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد . پس از تایید اداره ی ثبت باید آگهی تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی درج گردد .

 

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

یکی دیگر از انواع تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود ، افزایش سرمایه شرکت میباشد که به 2 طریق امکانپذیر است . حالت اول از طریق جذب شریک جدید که سرمایه ای را وارد شرکت نماید و حالت دوم از طریق افزایش سهم الشرکه شرکاء حاضر که در این روش مبلغ افزایش سرمایه را از سرمایه اولیه کم نمایید و مابقی باید به حساب جاری بنام شرکت واریز گردد و سپس صورتجلسه افزایش سرمایه برای اداره ی ثبت شرکتها ارسال شود و بعد از تایید اداره ثبت در روزنامه رسمی درج گردد .

کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

کاهش سرمایه شرکت یا به‌صورت اختیاری یا اجباری انجام می پذیرد . در شرایطی ممکن است سرمایه ی شرکت بیشتر از سرمایه ی مورد نیاز شرکت باشد که در چنین شرایطی با توافق شرکاء کاهش سرمایه انجام می پذیرد . برای کاهش سرمایه شرکت نیز باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تنظیم و به امضا شرکا رسیده و سپس به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد . پس از تایید اداره ی ثبت باید آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی منتشر شود .

نقل و انتقال سهم الشرکه

یکی از پیچیده‌ترین تغییرات ها در شرکت با مسئولیت محدود ، نقل و انتقال سهم الشرکه است . چنانچه یکی از شرکاء بخواهید سهم خود را به فرد دیگری منتقل نماید باید ابتدا مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه تنظیم و به امضای حداقل سه چهارم شرکا برسد . سپس باید به همراه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به محضر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای صدور سند رسمی برای نقل و انتقال سهم الشرکه را تنظیم نمایند و در حین این امر باید به اداره ی دارایی مراجعه و مالیات نقل و انتقال سهم الشرکه را پرداخت نمایند و سپس مدارک را به اداره ی ثبت شرکتها ارسال نمایند . پس از تایید اداره ی ثبت باید آگهی نقل و انتقال سهم الشرکه در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد .

انتخاب و یا تغییر مدیران شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود سمت مدیران نا محدود می باشد . با این حال میتوان برای سمت مدیران مدت مشخصی مثلا 2 سال تعیین نمود . پس از اتمام 2 سال یا باید مدیران حاضر تمدید و یا مدیران جدید معرفی شوند که برای این امر باید مجمع عادی تشکیل و پس از تنظیم صورتجلسه انتخاب مدیران و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره به امضای شرکاء برسد و سپس برای اداره ی ثبت شرکتها ارسال گردد . پس از تایید اداره ی ثبت باید آگهی انتخاب مدیران در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد .

نکته : تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران قبلی به سمت خود ادامه خواهند داد .

انحلال

 یکی دیگر از انواع تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود ، انحلال شرکت می باشد . ممکن است  شرکاء دیگر قصد ادامه ی همکاری نداشته باشند و یا به اختلافی  برخورده باشند که منجر به تصمیم مبنی بر انحلال شرکت گردیده باشد در چنین شرایطی نیز باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه انحلال تنظیم و به امضاء شرکا برسد و سپس برای اداره ی ثبت شرکتها ارسال گردد . بعد از تأیید اداره ی ثبت باید آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به چاپ برسد .

تغییر نوع شرکت

تغییر نوع شرکت

امکان تغییر نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص امکانپذیر است . ممکن است شرکت به دلیل نیاز به واردات و صادرات و یا حضور در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی نیاز به تبدیل شدن به سهامی خاص داشته باشد ، برای این تبدیل باید توجه نمایید که حداقل 2 سال از تاریخ ثبت شرکت شما گذشته باشد . برای این تغییر نیز باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه تبدیل شرکت تنظیم و به امضا شرکاء برسد و به همراه برگه ی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی اموال شرکت به اداره ی ثبت شرکتها ارسال شود و پس از تأیید اداره ی ثبت باید در روزنامه ی رسمی آگهی گردد .

در این مقاله تلاش کردیم به انواع تغییرات شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم اما تنظیم این صورتجلسات به‌صورت قانونی کار کاملاً تخصصی خواهد بود . کارشناسان ثبت آرژانتین آماده ی ارائه ی انواع خدمات ثبت شرکت – ثبت برند – تغییرات شرکتها – اخذ کارت بازرگانی به شما همراهان گرامی می باشند . برای دریافت هرگونه مشاوره میتوانید با شماره های 09102913092 و 02833361121 تماس حاصل فرمایید .

 

« ما به حرفه ای ها فرصت ثبت می دهیم »

ارسال پاسخ