آخرین مقالات

تفاوت ثبت شرکت و جواز کسب چیست؟
150 150 ثبت آرژانتین
ثبت شرکت ارز دیجیتال چگونه است؟
150 150 ثبت آرژانتین
ثبت شرکت انرژی
150 150 ثبت آرژانتین

انواع اقرارنامه های ثبت شرکتها

در این مقاله به توضیح شرکت با مسئولیت محدود ، مدارک و اسناد موردنیاز آن و هم چنین انواع اقرارنامه های ثبت شرکتها صحبت خواهیم کرد. لطفا تا پایان این مقاله با ثبت آرژانتین همراه باشید.

انواع اقرارنامه های ثبت شرکتها

شرکت با مسئولیت محدود

یکی از انواع شرکتها در قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود میباشد. در این نوع شرکت حداقل تعداد شرکاء 2 نفر میباشد. همچنین حداقل سرمایه ی مورد نیاز جهت ثبت این نوع شرکت 1،000،000 ریال است.

عموما شرکت های با مسئولیت محدود برای امور خدماتی و تولید های نوپا شکل میگیرند و به شرکتهای خانوادگی شهرت دارند چون عموما اعضاء در این نوع شرکت دارای نسبت خانوادگی هستند.

مدارکی که برای ثبت شرکت (با مسئولت محدود) نیاز است

1-تصویر مدارک هویتی اعضاء(اعم از شناسنامه و کارت ملی).

2-اعلام شماره موبایل بنام از هریک از شرکاء.

3-اعلام آدرس و کد پستی محل شرکت.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-در اولین گام برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود میبایست مدارک هویتی و شماره موبایل بنام از هریک از اعضاء را فراهم نمایید. همچنین باید حداقل 5 نام سه سیلابی یا بیشتر را برای شرکت انتخاب نموده و به ترتیب ، اولویت بندی نمایید.

2-در گام دوم باید اطلاعات در سامانه ثبت شرکتها بارگذاری گردد و جهت تایید نام شرکت ، به اداره ثبت ارجاع شود.

3- وقتی پرونده جهت تایید نام به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، کارشناسان اداره ثبت اقدام به بررسی نام های پیشنهادی و همچنین اطلاعات وارد شده نموده و درصورت نداشتن منع قانونی و همچنین تشابه نداشتن اسامی شرکت با سایر اسامی ثبت شده یکی از اسامی را تایید می نمایند.

4-در مرحله چهارم سامانه اداره ثبت شرکتها اوراقی را در اختیار شما قرار میدهد که شامل اساسنامه شرکت ، صورتجلسه موسسین ، صورتجلسه هیأت مدیره ، ابلاغیه تایید نام ، شرکتنامه ، رسید پذیرش و  تقاضانامه میباشد.

5-درگام بعدی اوراق باید امضا شده و به همراه 2 اقرارنامه (1-اقرارنامه مدیرعامل نسبت به دریافت سرمایه 2-اقرارنامه مدیریتی شرکت) که باید جداگانه تنظیم و امضا گردد و به اداره ثبت شرکتها پست شود.

6-اداره ثبت شرکتها پس از بررسی اوراق و در صورت صحیح بودن امضاها ، ثبت شرکت را تایید و اقدام به صدور آگهی تاسیس مینماید.

7-نماینده شرکت در این مرحله باید به همراه مدارک هویتی و آگهی تاسیس به اداره ثبت شرکتها استان خود مراجعه و شماره ثبت شرکت را دریافت نماید.

8-در مرحله پایانی باید ثبت شرکت در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

تا اینجا با شرکت با مسئولیت محدود و مدارک موردنیاز جهت ثبت آن و همچنین مراحل ثبت این نوع شرکت آشنا شدیم. در ادامه به توضیح انواع اقرارنامه خواهیم پرداخت.

 

انواع اقرارنامه های ثبت شرکتها

اقرارنامه را در شرکت های با مسئولیت محدود فقط داریم که به دونوع تقسیم میشوند :

1-اقرارنامه مدیرعامل نسبت به دریافت سرمایه.

2-اقرارنامه مدیریتی شرکت.

حال با کاربرد هریک از اقرارنامه های فوق و موارد مندرج در آن آشنا خواهیم شد.

1-اقرارنامه مدیرعامل نسبت به دریافت سرمایه

1-اقرارنامه مدیرعامل نسبت به دریافت سرمایه

طبق مفاد مندرج در این اقرارنامه ، مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود اقرار می نماید که سرمایه شرکت را بصورت نقدی دریافت و در اختیار دارد.

نکته :با توجه به آخرین آپدیت قانون ثبت شرکتها که در آن شرکتهای با مسئولیت محدود نیز ملزم به افتتاح حساب حین ثبت شرکت گردیده اند و باید سرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز نماید عملا این نوع اقرارنامه (اقرارنامه مدیرعامل نسبت به دریافت سرمایه) منسوخ محسوب میشود. چون همان نامه بانکی مبنی بر افتتاح حساب و واریز سرمایه اولیه کفایت میکند.

2-اقرارنامه مدیریت

2-اقرارنامه مدیریت

در مفاد مندرج در اقرارنامه مدیریتی ، کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود تعهد و اقرارمی نمایند که ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداشته و با امضای این اقرارنامه سمت های خود را پذیرفته اند.

برای دریافت هرگونه مشاوره در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی وتغییرات شرکتها می توانید باشماره های 09100445331 و 02833361121 تماس حاصل فرمایید.

 

«ما به حرفه ای ها فرصت ثبت میدهیم»

ارسال پاسخ